w ,

Świadczenie pielęgnacyjne 2021. Co czeka rodziców osób niepełnosprawnych?

Świadczenie pielęgnacyjne będzie tematem generującym spore zainteresowanie w nowym roku. Wszystko z powodu zmian wysokości dodatku.

świadczenie pielęgnacyjne 2021 dla kogo ile wynosi zasady wniosek waloryzacja

Świadczenie pielęgnacyjne od 1 stycznia 2021 roku nieznacznie wzrasta. Chodzi o dodatek dla rodziców wychowujących niepełnosprawne dziecko (jedno, lub kilkoro). Teraz będzie się kształtować na poziomie 1971 zł (wcześniej wynosiło 1830 zł). Nie zmienia się jednak podstawa do ubiegania się o to wsparcie czyli konieczność rezygnacji rodzica lub opiekuna z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. 

Świadczenie pielęgnacyjne 2021. Ile wyniesie?

Rodzice niepełnosprawnych dzieci wiedzą doskonale, że nie wolno podejmować pracy lub należy zrezygnować z zatrudnienia w celu sprawowania opieki nad niepełnosprawnymi. Nie jest też tajemnicą, że posiadanie chorego potomstwa bardzo skutecznie uniemożliwia zarabianie na życie.

Można powiedzieć, że to paradoks, żeby ludzie, którzy mogą spokojnie zarabiać na swoje utrzymanie, nie mogli podjąć pracy a zamiast tego musieli prosić o pieniądze fundacje i ludzi dobrej woli. Dodatkowo martwi fakt, że zarobki w naszym kraju zazwyczaj nie pokrywają koniecznych kosztów leczenia. Dlatego wszelka dodatkowa pomoc zawsze stanowi cenny zastrzyk gotówki, której nigdy dość.

Czy świadczenie pielęgnacyjne wystarcza? Komu przysługuje?

Od 1 stycznia 2021 r. po raz kolejny wzrosła wysokość świadczenia pielęgnacyjnego. Wszystko dlatego, że kwota jest powiązana bezpośrednio z wysokością minimalnego poziomu wynagrodzenia.

Świadczenie pielęgnacyjne wynosi w tym roku 1971 zł miesięcznie. To o 141 zł więcej niż w 2020 roku. Kwota podlega corocznej waloryzacji. Informacja o wysokości świadczenia została oficjalnie ogłoszona w obwieszczeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4 listopada 2020 r. (M.P.2020.1031).

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, przysługuje rodzicowi, opiekunowi faktycznemu niepełnosprawnego dziecka, osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną (w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej). Przysługuje też innym osobom, na których zgodnie z przepisami ciąży obowiązek alimentacyjny. Wyjątkiem są tu jedynie osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy lub posiadanie statusu bezrobotnego nie ma żadnego wpływu na uprawnienie do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.

alergicy alergie refundacja odczulanie nfz cena

Alergicy nie poddają się odczulaniu. Czy refundacja pomoże chorym?

grażyna wolszczak operacje plastyczne instagram syn mąż teatr dzieci

Grażyna Wolszczak: Jestem kanapowcem, nie lubię się męczyć